Hem | Våra tjänster | Värderingar | Inspiration | Om oss

  Våra tjänster

 

Skolutveckling

Under flertalet år har vi samarbetat med såväl kommuner som enskilda skolor och har i detta arbeta fått möjlighet att se de styrkor och den kompetens som finns hos individer och på skolor i sin helhet. I den ökade press som i dag går att finna hos skolledare och pedagoger kan de resurser, kompetens och potential som finns i arbetet med barnen ibland komma i skymundan. Vi vill bidra till att hitta och stärka denna och att öka lust att lära hos såväl medarbetare som barn och ungdomar. Vi vill bidra till att utveckla den lärande organisationen som präglas av arbetsglädje och yrkesstolthet. En organisation där varje barn får möjlighet att ses utifrån sina unika förutsättningar och resurser och där ett samarbete mellan skolans olika professioner är en naturlig del i att skapa bästa möjliga skola. Vi vill bidra till ett stolt ledarskap där såväl värderingar får leda och där en hållbar utveckling och en god ekonomi skapar förutsättningar för trivsel och engagemang.

Goda samtal och möten är en mycket viktig ingrediens för lärande och utveckling i alla organisationer och i skolan pågår det ständiga samtal. Hos Senspero hittar du en unik erfarenhet i att leda genom samtal och samtalsteknik och du ges en möjlighet att tillsammans med oss utveckla meningsfulla samtal och ett coachande förhållningsätt hos såväl ledare som pedagoger. Detta kommer att fånga organisationens potential, berika och utveckla organisationens kapacitet i samarbete med såväl elever som föräldrar. Vi vill bidra till framtidens skola där så väl ledarskap, pedagoger och all personal får en möjlighet att ge sitt bästa som stöd till alla barns lärande och utveckling.

I ett samarbete med Alingsås kommun har vi skrivit en bok om lusten att lära. Läs mer om den här.

Vill du veta mer om hur en framgångsrik skolutveckling på din skola kan se ut så är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

 

 

  Kommande händelser

Ledarskapsutveckling

Inspirations och utvecklings-dagar för chefer och lednings-grupper

Individuell ledarskaps-utveckling

Ledarskapsutveckling i grupp

Ledarskapsprogrammet

Styrkebaserad
Organisationsutveckling

Storytelling

 

4 dagars kurs i Appreciative Inquiry - AI - styrkebaserat förändringsarbete i teori och praktik.

Senspero ledarskapsdagar för inspiration och nya perspektiv.

 

© 2013 Senspero  • Stockholm • Privacy Policy • Terms of Use