Hem | Våra tjänster | Värderingar | Inspiration | Om oss

  Våra tjänster

 

Ny bok ute nu om skolutveckling

Jag har under två års tid samarbetat med Barn- och Ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun i ett omfattande skolutvecklings-projekt. Projektet syftade till att öka barns och ungdomars lust att lära samt att öka medarbetares lärande för att ge alla elever bästa förutsättningar. Projektet innefattade utvecklingsarbete med förvaltningsledning och skolledare samt att utbilda pedagoger i samtalsteknik för att utveckla samtalets möjligheter i arbetet med kollegor, barn och föräldrar. Allt för att ta vara på kompetens och resurser för en lärande organisation. Boken innefattar såväl pedagogers goda erfarenheter av vad som gör skillnad i arbetet med barn och ungdomar, skolledares perspektiv på ledarskap samt teori och praktiska metoder att använda i utvecklingsarbete i den lärande organisationen.

Vill du veta mer om möjligheterna med systemisk och styrkebaserad skolutveckling så kontakta mig gärna; e-post kicki.oljemark@senspero.com

Boken kan köpas på flertalet säljställen (adlibris, bokus etc) samt här på CDON.COM:

Länk till bokens sida på CDON.COM


 

 

  Kommande händelser

Ledarskapsutveckling

Styrkebaserad
Organisationsutveckling

Storytelling

4 dagars kurs i Appreciative Inquiry - AI - styrkebaserat förändringsarbete i teori och praktik.

Senspero ledarskapsdagar för inspiration och nya perspektiv.

© 2014 Senspero  • Stockholm • Privacy Policy • Terms of Use