Hem | Våra tjänster | Värderingar | Inspiration | Om oss

  Våra tjänster

 

Ledarskapsutveckling

Ta tillvara på och utforska dina förmågor. Utveckla ditt ledarskap så att du på bästa sätt kan använda dina resurser i att skapa en organisation som fungerar optimalt, en organisation där personers resurser kommer till sin rätt på bästa sätt och där alla samarbetar med stort engagemang mot uppsatta mål.

Att arbeta som ledare erbjuder en unik position. Det är inte alltid lätt men det finns många möjligheter att utforska och varje dag erbjuder lärotillfällen.

Ge dig sig själv lite tid till eftertanke, utforska din egen kompetens och få inspiration och idéer till kreativa och praktiska metoder att använda i ledarskapet. Med nya perspektiv kommer du att upptäcka nya saker och får ett större handlingsutrymme.

Senspero fokuserar på att utforska och utveckla ledares förmågor och resurser. Vi fokuserar på det som är bra för att utifrån detta bygga vidare på önskad utveckling. Som ledare är det också viktigt att ge sig själv tid till att fundera på hur man skapar motivation och trivsel både för sig själv och för andra.

Genom ett uppskattande utforskande, kreativa och praktiska metoder stöttar vi ledare att utforska och uttrycka de värderingar man i har i grunden i sitt arbete, det som skapar mening.

Vi stöttar också ledare att hantera konflikter och i att utveckla sin egen kreativa förmåga att hantera olika situationer och att leda utveckling.

I bland kan man som ledare bli fast i sitt gamla sätt att tänka eller att se på saker. Nya perspektiv kan hjälpa oss att se utanför våra boxar. Support från utsidan kan också hjälpa oss att se de resurser vi har och att hitta vägar att använda dem.

Hur vi kommunicerar i organisationer är en viktig del i att bygga organisationskulturer. De berättelser vi berättar om vad vi är stolta över och hur vi vill att det ska se ut i framtiden skapar arbetsglädje och energi. Att som ledare börja med att utforska sina egna goda berättelser och sin egen framtidsvision är en viktig del för att sedan kunna bygga vidare på denna kultur i organisationen.

Om man som ledare har möjligheten att reflektera över sitt ledarskap och vad som är viktigt i ens arbete frigörs positiv energi och hopp om att det faktiskt finns en hel del att göra även i situationer som kan upplevas svåra. Det är underbart att upptäcka nya sidor hos sig själv och att uppleva att man kan utvecklas och få nya perspektiv, perspektiv som också ökar kreativiteten i arbetet.

I arbetet som ledare erbjuds man hela tiden fantastiska lärotillfällen, att dela dessa med någon eller några andra gör det ännu roligare.

Senspero arbetar med såväl intervju tekniker och metoder som syftar till att öka medvetenheten och det egna lärandet genom egna erfarenheter, och reflektioner.

Vi erbjuder ledarskapsutveckling i olika former; individuell utveckling, coachning ledarskapsutveckling i grupp och ledarskapsprogram. Se vidare för varje område till vänster.

 

 

  Kommande händelser

Ledarskapsutveckling

Inspirations och utvecklings-dagar för chefer och lednings-grupper

Individuell ledarskaps-utveckling

Ledarskapsutveckling i grupp

Ledarskapsprogrammet

Styrkebaserad
Organisationsutveckling

Storytelling

 

4 dagars kurs i Appreciative Inquiry - AI - styrkebaserat förändringsarbete i teori och praktik.

Senspero ledarskapsdagar för inspiration och nya perspektiv.

 

© 2013 Senspero  • Stockholm • Privacy Policy • Terms of Use