Hem | Våra tjänster | Värderingar | Inspiration | Om oss

Välkommen till Senspero - din resurs och inspiration inom systemiskt och styrkebaserat ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling 

Ledarskapsutveckling

Har du funderat över alla de oanade resurser som finns i din organisation som bara behöver rätt förutsättningar för att blom-stra? Låt ett utvecklat ledarskap ta tillvara på både dina och orga-nisationens fulla resurser. Vi er-bjuder flera former av ledarskaps-utveckling - individuell utveckling och coachning, ledarskapsut-veckling i grupp samt öppna och interna kurser.   Läs mer...

 

Organisationsutveckling

Senspero har stor erfarenhet av att leda förändrings- och ut-vecklingsarbete i organisationer. Både som facilitatorer men också som stöd till organisationens egna chefer och förändrings-ledare. Vi arbetar  med inspiration och utveckling genom systemiska och styrkebaserade metoder som till exempel Appreciative Inquiry, AI; effektivt, inspirerande och engagerande med en bestående effekt.  Läs mer...

 

Skolutveckling

Senspero har lång erfarenhet av skolutveckling; av samarbete och utvecklingsarbete inom förskola och skola. Vi har särskilt fokus på systemiskt och styrkebaserat skolledarskap och förändrings-ledning, men också samtalsteknik för ledare och pedagoger. Vårt mål är att bidra till att utveckla den lärande organisationen som präglas av arbetsglädje och yrkesstolthet. Läs mer...

 

Aktuellt

Ny bok ute nu: En lärande organisation. Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutveckling. Om lusten att lära. Läs mer...

Kommande kurser: Kurs i AI - Appreciative Inquiry (Stockholm), Kurs i AI och personlig utveckling (Kathmandu, Nepal). Läs mer...

© 2016 Senspero • Stockholm • Privacy Policy • Terms of Use