Hem | Våra tjänster | Värderingar | Inspiration | Om oss

  Våra tjänster

 

Utbildning i Appreciative Inquiry - AI

Från vision till handling - 4 dagars utbildning

Senspero erbjuder en fyradagars utbildning i Appreciative Inquiry (AI) för ledare och konsulter och alla andra som har intresse av och arbetar med organisationsutveckling och förändringsarbete. Kursen erbjuder verktyg och perspektiv att driva styrkebaserat förändringsarbete där man tar vara på den inneboende kraft som finns hos individer, i gruppen, i organisationen.

Appreciative Inquiry är en välkänd internationell metod för att skapa tydliga målbilder, skapa handlingsplan, utforska och utveckla resurser samt skapa delaktighet och ansvartagande i förändringsprocesser. Själva AI arbetet pågår utifrån en speciell process som erbjuder kreativitet, engagemang och ökad arbetsglädje i arbetet på väg mot uppsatta mål. Metoden utgår från fyra delmoment som också kallas de fyra D:na. Dessa är:

 

Skapande av Vision/målbild - Dream

Utforskande av resurser - Discover

Handlingsplan - Design

Genomförande - Deliver

 

I denna utbildning får du en grundlig förståelse för Appreciative Inquiry som metod och hur den kan användas. Du får verktyg så att du själv kan använda metoden i förändrings- och utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer.

De fyra dagarna innehåller en teoretisk bakgrund till metoden samt betydelsen av uppskattande och styrkebaserat förhållningsätt. Under utbildningsdagarna får du också prova på Appreciative Inquiry och andra kreativa övningar som utvecklar din förståelse för metodens användbarhet och ger utveckling av din yrkesprofession.

Organisationer består av en samling människor och de relationer dessa människor har sinsemellan. Organisationens uppdrag är det som förenar och genom olika sätt att förhålla sig och kommunicera drivs organisationen mot uppsatta mål. Som ledare och konsult har man en unik möjlighet att leda förändring genom förhållningsätt och samtidigt hitta vägar där medarbetare blir mer delaktiga, kreativa och ansvarstagande. Genom att använda Appreciative Inquiry som metod och som sätt att förhålla sig kommer du att se en stor skillnad i hur människors resurser framträder och hur de utvecklar sin förmåga att ta ansvar. AI ger en möjlighet att såväl klargöra och förankra målbilder, skapa tydliga handlingsplaner och en hållbar utveckling. AI som metod ökar också samarbetsförmågan och kompetens samt ökar yrkesstolthet och arbetsglädje. Det är bara att börja.

Våra kursledare har själva flerårig praktisk erfarenhet av Appreciative Inquiry i organisationsutveckling och förändringsarbete i både stora och små grupper och organisationer.

Kursen är uppdelad på 2+2 dagar med någon vecka mellan kurstillfällena. På så sätt finns det möjlighet att prova de nya färdigheterna mellan tillfällena och  reflektera, fördjupa kunskaperna i den andra omgången.

Datum: nästa kurs planeras att hållas hösten 2015.

Plats: Utbildningen hålls nära Slussen, Södermalm, Stockholm.

Kostnad: 12600kr exkl moms inklusive dokumentation, lunch och kaffe.

 

 

  Kommande händelser

Ledarskapsutveckling

Styrkebaserad
Organisationsutveckling

Inspirationsdagar

Utvecklingsdagar och teambuilding

Appreciative Inquiry - AI

Storytelling

 

4 dagars kurs i Appreciative Inquiry - AI - styrkebaserat förändringsarbete i teori och praktik.   

Senspero ledarskapsdagar för inspiration och nya perspektiv.

© 2015 Senspero  • Stockholm • Privacy Policy • Terms of Use