Hem | Våra tjänster | Värderingar | Inspiration | Om oss

Kicki Oljemark

"Jag är övertygad om att alla människor, grupper och orga-nisationer har en inneboende kapacitet och potential vilken kan frigöras. Kanske syns den dock inte alltid och vid utma-ningar och förändringsarbete händer det ofta att människor inte har möjlighet att ge sitt bästa och det kan lätt bli miss-förstånd och konflikter. Mål kan upplevas som oklara och engagemang och drivkrafter minska. Detta vill vi vara med och ändra på. Vårt arbete blir att tillsammans med er hitta och stärka resurser och utvec-kla kapacitet via den potential som går att finna i ett syste-miskt och styrkebaserat arbete."

 

"Ett systemiskt och styrke-baserat arbete är kollaborativt och involverar och engagerar. Metoder och teori stärker indi-vider och grupper samtidigt som det gör människor med-vetna om det handlingsut-rymme de har och hur de kan göra en skillnad. Ett systemiskt och styrkebaserat arbete gör individer och grupper med-vetna om att de är viktiga för framgång och helhet. Det ökar också arbetsglädje och ansv-arstagande i denna riktning."

 

"Jag vet att det finns oändligt med resurser och kompetens att ta tillvara på hos alla indi-vider och grupper. Allt för mycket fokus finns på det som inte fungerar. Genom att skif-ta fokus till det som fungerar och med ett tydligt mål i sikte skapas meningsfullhet och individer och organisationer får en möjlighet att hämta kunskap, kraft och energi."

 

Om oss

Sensperos främsta kunskap och kompetens ligger inom området för ledarskap, kommunikation, att leda genom samtal och styrkebaserad organisationsutveckling. Vi som arbetar här har lång erfarenhet av eget ledarskap men också omfattande erfarenhet och samarbete med chefer, olika organisationer och kommuner med ett stort lärande som följd.

 

Vi erbjuder utbildningar för ledare med fokus på personligt ledarskap, förändringsledning och lärande i organisationer. Vi erbjuder också utbildningar till individer, grupper och organisationer som vill utveckla sin förmåga i förändringsledning, samtalsteknik och kommunikation.

 

Vi arbetar med organisationsutveckling och förändringsledning med fokus på att utveckla arbetsglädje, engagemang, ansvarstagande, kreativitet, samarbete, lärande och kvalitet i organisationen med verksamhetens mål och en hållbar utveckling i fokus.

 

Senspero fokuserar på att utforska styrkor och resurser hos såväl individer, grupper och i organisationer för att samskapa den optimala organisationen där människor kan ge sitt bästa i linje med organisationens mål, detta kallar vi styrkebaserad utveckling. Ledarskapet och ett nära samarbete med verksamheters chefer ser vi som en viktig del i allt 

 

Vi är mycket välutbildade inom ledarskap, förändringsledning och kommunikation. I Sverige och internationellt står vi för betydande kunskap inom och erfarenhet av Appreciative Inquiry och systemiskt arbete där vi är ledande inom området. Företaget är forsknings och kunskapsbaserat inom personlig utveckling för ledare, värdegrunds arbete och styrkebaserat och systemiskt arbete.

 

Sensperos styrka ligger också i ett starkt nätverk och internationellt samarbete. Vi samarbetar med flertalet mycket kunniga konsulter, nationellt och internationellt. Vi samarbetar också bland annat med Harvard University i Boston och Muhimbili University i Tanzania för att utveckla styrkebaserad förändringsledning. Vi är också associerade med Taos institute.

 

För oss är en ständig kunskapsutveckling och fördjupning viktig och till detta innefattar ett internationellt nära samarbete med de främsta inom området och Universitet en självklar del.  

  

Våra konsulter och samarbetspartners har lång erfarenhet av ledarskap och organisations- utveckling. Grundare, Kicki Oljemark, Dr i systemiskt ledarskap. Kicki är i grunden socionom och har många års erfarenhet av arbete som chef och chef till chefer förutom sitt arbete som konsult i skiftande sammanhang.

 

Kicki har förutom att hon har doktorerat i ledarskap också en Master of Science i styrkebaserat/systemiskt ledarskap och organisationsutveckling. Kicki har också lång utbildning och erfarenhet av samtalsteknik och att leda samtal med fokus på förändring.

 

Senspero har en stark värdegrundsbas i sitt arbete vilket gör att vi har höga krav på oss själva i det arbete vi gör och vill stärka och rusta såväl ledarskap som organisationer och dess medlemmar på bästa sätt. Detta kräver genomtänkt samarbete vilket anpassas till varje enskild organisations förutsättningar och utvecklingsområden. Vi värnar om en hållbar utveckling och en självständighet i strukturer och ledarskap i organisationer. Verksamhetens uppdrag är alltid i fokus med utvecklad kvalité och ett framgångsrikt arbete för varje organisation som mål.

 

Det är viktigt för oss att ett samarbete med oss upplevs såväl meningsfullt som energi givande. Vår pedagogik är tydligt värdegrundsbaserad där det alltid handlar om att ta tillvara på individer och gruppers kompetens och styrkor i utvecklingsarbetet. Vårt fokus är att öka en känsla av mening och stolthet i det arbete som gör samtidigt som detta kopplas på ett naturligt sätt mot uppsatta mål och utveckling sker i samklang med uppdrag.

 

Vi har vår bas i Stockholm, men tar uppdrag över hela landet och internationellt.

 

 

  Kontakt info

e-mail: info@senspero.com

Telefon: +46 (0)733 569 347

 

  Kvalitetssäkring
Rutiner för kvalitetssäkring
  Samarbetspartners
Våra samarbetspartners

© 2013 Senspero  • Stockholm • Privacy Policy • Terms of Use